highlight chords
Intro : [Am] [F] [F] [C] x2
Leave me [Am]out with the [F]waste
This is [C]not what I [G]do
It's the [Am]wrong kind of [F]place
To be [C]thinking of [G]you
It's the [Am]wrong [F]time
For [C]somebody [G]new
It's a [Am]small [F]crime
And I've [C]got no [G]excuse
Is that [Am]alright [F]? Yeah
To [C]give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright? Yeah
[C]If you don't [G]shoot it how am I supposed to [Am]hold it
Is that [F]alright? Yeah
To [C]give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright
Is that [C]alright with [G]you?
Leave me [Am]out with the [F]waste
This is [C]not what I [G]do
It's the [Am]wrong kind of [F]place
To be [C]cheating on [G]you
It's the [Am]wrong [F]time
But she's [C]pulling me [G]through
It's a [Am]small [F]crime
And I've [C]got no [G]excuse
Is that [Am]alright[F]? Yeah
[C]Give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright? Yeah
[C]If you don't [G]shoot it how am I supposed to [Am]hold it
Is that [F]alright? Yeah
[C]Give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright
Is that [C]alright with [G]you?
Is that [Am][F][C][G]alright?
Is that [Am][F][C][G]alright?
Is that [Am]alright with [F][C][G]you?
Is that [Am]alright?
Is that [F]alright?
Is that [C]alright with [G]you?
[Am] [F] [C] [G]No...
[Am] [F] [C] [G]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

9 Crimes

Damien Rice
Intro : [Am] [F] [F] [C] x2
Leave me [Am]out with the [F]waste
This is [C]not what I [G]do
It's the [Am]wrong kind of [F]place
To be [C]thinking of [G]you
It's the [Am]wrong [F]time
For [C]somebody [G]new
It's a [Am]small [F]crime
And I've [C]got no [G]excuse
Is that [Am]alright [F]? Yeah
To [C]give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright? Yeah
[C]If you don't [G]shoot it how am I supposed to [Am]hold it
Is that [F]alright? Yeah
To [C]give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright
Is that [C]alright with [G]you?
Leave me [Am]out with the [F]waste
This is [C]not what I [G]do
It's the [Am]wrong kind of [F]place
To be [C]cheating on [G]you
It's the [Am]wrong [F]time
But she's [C]pulling me [G]through
It's a [Am]small [F]crime
And I've [C]got no [G]excuse
Is that [Am]alright[F]? Yeah
[C]Give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright? Yeah
[C]If you don't [G]shoot it how am I supposed to [Am]hold it
Is that [F]alright? Yeah
[C]Give my [G]gun away when it's [Am]loaded
Is that [F]alright
Is that [C]alright with [G]you?
Is that [Am][F][C][G]alright?
Is that [Am][F][C][G]alright?
Is that [Am]alright with [F][C][G]you?
Is that [Am]alright?
Is that [F]alright?
Is that [C]alright with [G]you?
[Am] [F] [C] [G]No...
[Am] [F] [C] [G]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com