highlight chords
{soc}
It's been A [G]Hard [C9]Day's [G]Night and I've [F]been working like [G]a dog
It's been A Hard [C9]Day's [G]Night I should [F]be sleeping like [G]a log
But when I [C]get home to you I find the [D]things that you do will
make me [G]feel [C9]al--- [G]right
{eoc}
You know I work all day to get you money to buy things
And It's worth it just to hear you say you're gonna give me ev'rything
So why I love to come home 'Cause when I get you alone you know I'll be O.K.
Bridge
When I [Bm]home [Em]ev'rything seems to be [Bm]al right
When I'm [G]home [Em]feeling you holding [C]me [D]tight, tight, yeah
Chorus
Solo
So why I love to come home 'Cause when I get you alone you know I'll be O.K.
Bridge
Chorus
You know I [G]feel [C9]al--- [G]right
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

A Hard Day"s Night

The Beatles
{soc}
It's been A [G]Hard [C9]Day's [G]Night and I've [F]been working like [G]a dog
It's been A Hard [C9]Day's [G]Night I should [F]be sleeping like [G]a log
But when I [C]get home to you I find the [D]things that you do will
make me [G]feel [C9]al--- [G]right
{eoc}
You know I work all day to get you money to buy things
And It's worth it just to hear you say you're gonna give me ev'rything
So why I love to come home 'Cause when I get you alone you know I'll be O.K.
Bridge
When I [Bm]home [Em]ev'rything seems to be [Bm]al right
When I'm [G]home [Em]feeling you holding [C]me [D]tight, tight, yeah
Chorus
Solo
So why I love to come home 'Cause when I get you alone you know I'll be O.K.
Bridge
Chorus
You know I [G]feel [C9]al--- [G]right

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com