highlight chords
[F] Greatness as [Bb] you [C] smallest as [F] me
You [Dm] show me [Gm] what is [C] deep as [F] sea
A [Bb] little love [C] little kiss, a [Am] litlle hug,[Dm] little gif
[Gm] All of little something [Bb] these are our [C] memories
Chorus:
You [F] make me cry [C] make me smile
[Dm] Make me feel that [F] love is true 
You [Bb] always stand by my [F] side
[Gm] I don't want to say [C] goodbye
You [F] make me cry [C] make me smile
[Dm] Make me feel the [F] joy of love
Oh [Bb] kissing you [C] thank you for [Am] all the love
You [Dm] always give to [G] me, oh [C] I love [F] you
* Repeat all above
[C] Yes I [F] do [Dm][Am][F][Bb][C][Gm][C]
I always [F] do [Dm][Am][F][Bb][C]
** Repeat chorus 
To [C] be with [F] you [Am[Dm] oh [C] I love [F] you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

A little love

Nhạc Ngoại
[F] Greatness as [Bb] you [C] smallest as [F] me
You [Dm] show me [Gm] what is [C] deep as [F] sea
A [Bb] little love [C] little kiss, a [Am] litlle hug,[Dm] little gif
[Gm] All of little something [Bb] these are our [C] memories
Chorus:
You [F] make me cry [C] make me smile
[Dm] Make me feel that [F] love is true 
You [Bb] always stand by my [F] side
[Gm] I don't want to say [C] goodbye
You [F] make me cry [C] make me smile
[Dm] Make me feel the [F] joy of love
Oh [Bb] kissing you [C] thank you for [Am] all the love
You [Dm] always give to [G] me, oh [C] I love [F] you
* Repeat all above
[C] Yes I [F] do [Dm][Am][F][Bb][C][Gm][C]
I always [F] do [Dm][Am][F][Bb][C]
** Repeat chorus 
To [C] be with [F] you [Am[Dm] oh [C] I love [F] you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com