highlight chords
Verse
[Am] I heat up, I [Dm] cant cool down
[E7] You got me spinnin, [Am] round and round
[Am] round and round [Dm] and round it goes
[E7] Where it stops [Am] nobody knows

[Am] Every time you [Dm] call my name
[E7] I heat up like a [Am] burnin flame
[Am] Burnin flame [Dm] full of desire
[E7] Kiss me baby, let the [Am] fire get higher

Refrain
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] I want to reach out and [Am] grab ya
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] Abracada-[Am] bra

Verse
[Am] You make me hot, [Dm] you make me sigh
[E7] You make me laugh, [Am] you make me cry
[Am] Keep me burnin [Dm] for your love
[E7] With the touch of a [Am] velvet glove

Refrain
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] I want to reach out and [Am] grab ya
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] Abracada-[Am] bra

Verse
[Am] I feel the magic in [Dm] your caress
[E7] I feel magic when I [Am] touch your dress
[Am] Silk and satin, [Dm] leather and lace
[E7] Black panties with an [Dm] angels face

[Am] I see magic [Dm] in your eyes
[E7] I hear the magic [Am] in your sighs
[Am] Just when I think [Dm] Im gonna get away
[E7] I hear those words [Am] that you always say

Refrain
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] I want to reach out and [Am] grab ya
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] Abracada-[Am] bra

Verse
[Am] Every time you [Dm] call my name
[E7] I heat up like a [Am] burnin flame
[Am] Burnin flame [Dm] full of desire
[E7] Kiss me baby, [Am] let the fire get higher

[Am] I heat up, [Dm] I cant cool down
[E7] My situation goes [Am] round and round
[Am] I heat up, [Dm] I cant cool down
[E7] My situation goes [Am] round and round
[Am] I heat up, [Dm] I cant cool down
[E7] My situation goes [Am] round and round
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Abracadabra

Steve Miller Band
Verse
[Am] I heat up, I [Dm] cant cool down
[E7] You got me spinnin, [Am] round and round
[Am] round and round [Dm] and round it goes
[E7] Where it stops [Am] nobody knows

[Am] Every time you [Dm] call my name
[E7] I heat up like a [Am] burnin flame
[Am] Burnin flame [Dm] full of desire
[E7] Kiss me baby, let the [Am] fire get higher

Refrain
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] I want to reach out and [Am] grab ya
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] Abracada-[Am] bra

Verse
[Am] You make me hot, [Dm] you make me sigh
[E7] You make me laugh, [Am] you make me cry
[Am] Keep me burnin [Dm] for your love
[E7] With the touch of a [Am] velvet glove

Refrain
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] I want to reach out and [Am] grab ya
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] Abracada-[Am] bra

Verse
[Am] I feel the magic in [Dm] your caress
[E7] I feel magic when I [Am] touch your dress
[Am] Silk and satin, [Dm] leather and lace
[E7] Black panties with an [Dm] angels face

[Am] I see magic [Dm] in your eyes
[E7] I hear the magic [Am] in your sighs
[Am] Just when I think [Dm] Im gonna get away
[E7] I hear those words [Am] that you always say

Refrain
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] I want to reach out and [Am] grab ya
[Am] Abra-abra-[Dm] cadabra
[E7] Abracada-[Am] bra

Verse
[Am] Every time you [Dm] call my name
[E7] I heat up like a [Am] burnin flame
[Am] Burnin flame [Dm] full of desire
[E7] Kiss me baby, [Am] let the fire get higher

[Am] I heat up, [Dm] I cant cool down
[E7] My situation goes [Am] round and round
[Am] I heat up, [Dm] I cant cool down
[E7] My situation goes [Am] round and round
[Am] I heat up, [Dm] I cant cool down
[E7] My situation goes [Am] round and round

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn