1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai bảo em là giai nhân

Cuộn trang

[Am] Em là gái trong song cửa [F] Anh là mây bốn phương [Dm] trời [F] Anh theo cánh gió chơi vơi [E] Em vẫn nằm trong nhung lụa [Am] Em chỉ là em gái thôi Người em sầu mộng của muôn [Dm] đời Tình [Am] em như tuyết giăng đầu [F] núi Vằng [E] vặc muôn thu nét tuyệt [Am] vời Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân Cho [F] đời anh đau [Am] khổ Ai bảo em ngồi bên [Dm] song Cho [F] vương nợ thi nhân Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân Cho [F] lệ tràn đêm [Dm] xuân Cho [Am] tình tàn trước ngõ Cho mộng tràn gối [Em] chăn Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân Cho [F] hồn anh rơi [E] rụng Ai [Dm] bảo em cười như [G] xuân Cho [F] chết lòng thi [E] nhân Ai [Am] bảo em là giai [C] nhân Cho [F] rượu hồng chua [Dm] cay Cho [Am] nụ tình xa [F] bay Cho lệ [E7] buồn đêm [Am] nay

Video hướng dẫn