1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai buồn hơn ai

Cuộn trang

Thuở ấy quen [C] nhau trên đường thanh [Em] vắng Trong nắng thu [F] sang, hay mùa trăng [Am] sáng Chưa tròn duyên [Dm] thắm nhưng [G] đường chia [C] đôi Nhưng [G] tình xa [C] xôi. Cầm lấy tay [C] nhau em buồn khẽ [Em] nói Rồi lúc chia [F] tay, đôi người đôi [Am] ngả Đôi người đôi [Dm] ngả ai [G] buồn hơn [C] ai Ai [G] buồn hơn [C] ai. Trời làm [Cm] chia ly những khi còn [Fm] chung vui Mùa đông đã tới giữa khi thu [Eb] chưa đi [Cm] Trời cho nước mắt khóc khi cùng [Fm] chia ly Những khi gặp [G] gỡ ấy khi phân [Cm] kỳ. Rồi lúc xa [C] nhau tâm hồn xao [Em] xuyến Anh nói với [F] em, khi lòng heo [Am] hút Đôi người đôi [Dm] ngả, ta [G] buồn như [C] nhau Ta [G] buồn như [C] nhau.

Video hướng dẫn