1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai có thể

Lm. Hoàng Luật
Nguồn: thanhcavietnam.net