Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai đưa em về

Cuộn trang

1. Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về đường [C] khuya sao trời lấp [Am] lánh Đêm nay anh đưa em [D7] về mắt em sao chiếu long [G] lanh Đêm nay khi em đi [Em] rồi đường [C] khuya riêng một mình [Am] tôi Đêm nay khi em đi [D7] rồi tôi về đếm bước lẻ [G] loi [G7] ĐK: Người yêu [C] ơi trong tình muộn, người yêu [G] ơi trong tình buồn Trọn tình [A] yêu ta đã trao [D7] nhau hãy quên niềm [G] đau [G7] Thời gian [C] ơn xin dừng lại, thời gian [G] ơn xin dừng lại Cho đôi tình [A] nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly [D7] tan 2. Đêm [G] mai ai đưa em [Em] về mình [C] em trên đường phố [Am] vắng Đêm mai ai đưa em [D7] về mắt em lệ ướt long [G] lanh Đêm mai không ai đưa [Em] về người ơi xin đừng hờn [Am] dỗi Đêm mai cô đơn đi [D7] về xin người hãy nhớ tình [G] tôi