1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai ngoài cánh cửa

Cuộn trang

Em [G] nhảy linh tinh Em nhảy một [D] mình Ai ngoài cánh [G] cửa À [Em] gió đi [D] qua Ai [G] ngoài cánh cửa À [Em] nắng đi [Am] qua Ai ngoài cánh [D7] cửa À mẹ mới [G] về

Video hướng dẫn