1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai rồi cũng khác

Cuộn trang

[Dm] Đường rộng thênh thang bước [C] chân em đi về [Dm] đâu [Dm] Lời nào cho nhau với [C] bao niềm riêng chôn [F] dấu [Gm] Đường một đường anh đi với [Dm] đường một đường em bước Từ [C] nay duyên đã cạn, tình đã [A7] hết. [Dm] Gượng cười lên đi lấp [C] che bao niềm [Dm] đau [Dm] Điều gì rồi cũng qua sớm [C] mai thời gian bôi [F] xóa [Gm] Là vì rồi ai cũng khác, [Dm] làm cuộc tình nay xơ xác [C] Còn nhiều điều chưa [A7] nói nhưng chẳng [Dm] nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em [Am] ngày xưa đó [Gm] Đâu bàn tay giao [C] phó cả [F] cuộc đời [Gm] Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi [Dm] bàn tay ấm Đã [C] luôn bên anh dù bao gian khó vây [A7] quanh. [Dm] Con người là quả lắc giữa nụ [Am] cười và nước mắt [Gm] Vui thật nhiều nay [C] đã khóc thật [F] nhiều [Gm] Mong người nhiều may mắn trên đường [F] dài em bước Hãy [C] quên anh như chưa [A7] từng nhìn thấy trong [Dm] đời.

Video hướng dẫn