highlight chords
Tone: B Major
Nhịp 2/4
------
Chorus:
[B]|Nossa, [F#]|nossa_
As- [G#m]|sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_
[B]De-|lícia, [F#]de-|lícia_
[G#m]As-|sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |
Midtro:
|[B]__|[F#]___|[G#m]___|[E]__|
|[B]__|[F#]___|[E]__|[E]__|
Verse:
[B]|Sábado [F#]|na ba-|[G#m]lada [E]|__ |
[B]|_ A galera [F#]|começou a dan-|[G#m]çar [E]|__ |
[B]|E passou a [F#]me-|nina mais [G#m]|linda [E]|___
Tomei co-|[B]ragem e come-|[F#]cei a fa-|[G#m]lar [E]|__ |
Chorus:
[B]|Nossa, [F#]|nossa_
[G#m]As-|sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_
De-|[B]lícia, de-|[F#]lícia_
As-|[G#m]sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |
Đặt hợp âm: Mã Đức
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai Se Eu Te Pego (Assim Você Me Mata)

Michel Telo
Tone: B Major
Nhịp 2/4
------
Chorus:
[B]|Nossa, [F#]|nossa_
As- [G#m]|sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_
[B]De-|lícia, [F#]de-|lícia_
[G#m]As-|sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |
Midtro:
|[B]__|[F#]___|[G#m]___|[E]__|
|[B]__|[F#]___|[E]__|[E]__|
Verse:
[B]|Sábado [F#]|na ba-|[G#m]lada [E]|__ |
[B]|_ A galera [F#]|começou a dan-|[G#m]çar [E]|__ |
[B]|E passou a [F#]me-|nina mais [G#m]|linda [E]|___
Tomei co-|[B]ragem e come-|[F#]cei a fa-|[G#m]lar [E]|__ |
Chorus:
[B]|Nossa, [F#]|nossa_
[G#m]As-|sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_
De-|[B]lícia, de-|[F#]lícia_
As-|[G#m]sim você me [E]|mata |
[B]|Ai se eu te [F#]|pego_
Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |
Đặt hợp âm: Mã Đức

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com