1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai về xứ Việt

thơ Minh Đức Hoài Trinh - nhạc Phan Văn Hưng
Nguồn: saigonocean.com