1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai vô xứ Nghệ

Cuộn trang

Ai đi vô nơi [Em] đây, xin dừng [D] chân xứ [Em] Nghệ Ai đi [D] ra nơi [Am] đây, xin chân [G] dừng xứ [Bm] Nghệ Nghe câu [D] hò ví [B7] dặm, càng lắng [Em] lại càng [G] sâu Như sông [Am] Lam chảy [Bm] chậm, đọng bao [B7] thuở vui [Em] sầu. Ai ơi [D] cà xứ [B7] Nghệ, càng mặn [G] lại càng [Em] giòn Nước chè [C] xanh xứ [Em] Nghệ, càng chát [B7] lại càng [Am] ngon Tình xứ [C] Nghệ không [Em] mau, nhưng bén [Am] rồi mà sâu [G] lắng Quen xứ [D] Nghệ quen [Bm] lâu, càng tình [D] sâu nghĩa [B7] nặng. Khoai lang [D] vàng, xứ [B7] Nghệ càng nhai [G] kỹ càng [Em] bùi Cam Xã [C] Đoài xứ [Em] Nghệ, càng chín [B7] lại càng [Am] thơm Đất này [D] đất Xô [Em] Viết Đảng mở [C] rộng cờ [Em] hồng Lửa thử [D] vàng mới [Am] biết, mặn mà [B7] tình công [Em] nông. * Ôi tâm hồn xứ [E] Nghệ [A] Trong [C#m] hồn Việt Nam [F#m] ta Có từ [B] thuở ông cha Rất [F#m] xưa mà rất [B7] trẻ Giống như [E] Bác của [Abm] ta Một người con xứ [E] Nghệ Giống như [Abm] Bác của [F#m] ta Một con [B7] người xứ [E] Nghệ.

Video hướng dẫn