1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ai

Cuộn trang

1. [Em] Buồn đời ta hát câu vu vơ [G] Giận tình nơi chốn trần gian [D] Cuộc đời là thế có chi đâu [A] Mang theo một gánh nặng sầu. [Em] Cuộc đời cứ thế như con xoay [G] Loay hoay tìm chút phép nhiệm mầu [D] Vòng đời cứ đến rồi lại đi [A] Không ai mà sống đến hai lần. Chorus : [Em] Ai ai ai ai [G] Ai đưa tôi đi đến chân trời [D] Ai ai ai ai [A] Ai mang bình yên chốn hoang tàn. [Em] Ai ai ai ai [G] Ai vui mà không khóc đôi lần [D] Ai ai ai ai [A] Đời ai cũng thế thôi. 2. [Em] Tính tình tình tang [G] Du ca lân la chốn vội vàng [D] Mọi người khép nép [A] Ngó nghiêng họ nhìn nhau [Em] Gặp nhau đôi chút lại quên mau [G] Ai ai cũng có giấc mơ mình [D] Rồi ngày dài tháng tháng [A] Ta đây vô hình. * [Em] Có khi trong [G] cuộc đời Lắm [D] lúc đằng cay quá [A] nhiều [Em] Tôi đi [G] tìm, chính [D] tôi của ngày hôm [A] qua.

Video hướng dẫn