highlight chords
				                     
capo on 1st fret 
                             
........................... 
 [C]        [Am]      [F]     [G]            
it"s all about you, it"s all about you baby. 
 [Am]      [Am]      [F]   [G]        
it"s all about you, it"s all about you. 
 [C]         [E]        [Am]     [C]  
yesterday you asked me something i thought you knew 
 [F]       [G]             [C]       
so i told you with a smile it"s all about you 
 [C]         [E]     [Am]      [C]      
then you whispered in my ear and told me to 
 [F]      [G]       [C]           [C7]     
said you made my life worth while it"s all about you 
 [F]      [Fm]       [C]          [Am]              
and i would answer all your wishes if you ask me to 
 [F]               [D7]            [G]      
but if you deny me one of your kisses don"t know what i do 
 [C]     [E]          [Am]          [C]  
so hold me close and say three words like you used to do 
 [F]           [G]            [C]  
dancing on the kitchen tiles it"s all about you yeah 
 [C]  [E]   [Am]  [C]   [F]   [G]   [C] [C7]            
    
 [F]      [Fm]       [C]           [Am]                
and i would answer all your wishes if you ask me to 
 [F]             [D7]              [G]         
but if you deny me one of your kisses don"t know what i do 
 [C]      [E]         [Am]           [C] 
so hold me c lose and say three words like you used to do 
 [F]       [G]          [F]           [G]   
dancing on the kitchen tiles yeah you make my life worth while 
 [F]           [G]             [C]  
so i told you with the smile it"s all about you yeah 
 [C]       [Am]      [F]     [G]  
it"s all about you, it"s all about you baby 
 [C]       [Am]      [F]     [G]  
it"s all about you, it"s all about you baby 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All about you - Mcfly

				                     
capo on 1st fret 
                             
........................... 
 [C]        [Am]      [F]     [G]            
it"s all about you, it"s all about you baby. 
 [Am]      [Am]      [F]   [G]        
it"s all about you, it"s all about you. 
 [C]         [E]        [Am]     [C]  
yesterday you asked me something i thought you knew 
 [F]       [G]             [C]       
so i told you with a smile it"s all about you 
 [C]         [E]     [Am]      [C]      
then you whispered in my ear and told me to 
 [F]      [G]       [C]           [C7]     
said you made my life worth while it"s all about you 
 [F]      [Fm]       [C]          [Am]              
and i would answer all your wishes if you ask me to 
 [F]               [D7]            [G]      
but if you deny me one of your kisses don"t know what i do 
 [C]     [E]          [Am]          [C]  
so hold me close and say three words like you used to do 
 [F]           [G]            [C]  
dancing on the kitchen tiles it"s all about you yeah 
 [C]  [E]   [Am]  [C]   [F]   [G]   [C] [C7]            
    
 [F]      [Fm]       [C]           [Am]                
and i would answer all your wishes if you ask me to 
 [F]             [D7]              [G]         
but if you deny me one of your kisses don"t know what i do 
 [C]      [E]         [Am]           [C] 
so hold me c lose and say three words like you used to do 
 [F]       [G]          [F]           [G]   
dancing on the kitchen tiles yeah you make my life worth while 
 [F]           [G]             [C]  
so i told you with the smile it"s all about you yeah 
 [C]       [Am]      [F]     [G]  
it"s all about you, it"s all about you baby 
 [C]       [Am]      [F]     [G]  
it"s all about you, it"s all about you baby 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com