highlight chords
[A]When I was young
I never [Dm]needed any[A]one.....[Em]
And making [F#]love was [F#7]just for [Bm]fun.....[Dm]
Those days are [A]gone
[A]Livin' alone
I think of [Dm]all the friends I've [A]known.....[Em]
When I [F#]dial the [F#7]tele[Bm]phone.....[Dm]
Nobody's [A]home
[G]-[F#]-[E]-[D#]-[D]-[E]
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[E]more
[A]Hard to be sure
Sometimes I [Dm]feel so inse[A]cure.....[Em]
And loves so [F#]distant[F#7] and obs[Bm]cure.....[Dm]
Remains the [A]cure
[G]-[F#]-[E]-[D#]-[D]-[E]
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[E]more
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[E]more
[A]When I was young
I never [Dm]needed any[A]one.....[Em]
And making [F#]love was [F#7]just for [Bm]fun.....[Dm]
Those days are [A]gone
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[Dm]more!!!.....[C#]
[Fm]...By my[G#m]self[A#]-[A#7]-[D#m]-[F#m]-[C#]
[C#]All by my[Fm]self
Don't wanna [G#m]live[A#]-[A#7]
[D#m]Don't wanna live
By my[F#m]self, by myself
An[C#]ymore
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All By Myself

David Foster
[A]When I was young
I never [Dm]needed any[A]one.....[Em]
And making [F#]love was [F#7]just for [Bm]fun.....[Dm]
Those days are [A]gone
[A]Livin' alone
I think of [Dm]all the friends I've [A]known.....[Em]
When I [F#]dial the [F#7]tele[Bm]phone.....[Dm]
Nobody's [A]home
[G]-[F#]-[E]-[D#]-[D]-[E]
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[E]more
[A]Hard to be sure
Sometimes I [Dm]feel so inse[A]cure.....[Em]
And loves so [F#]distant[F#7] and obs[Bm]cure.....[Dm]
Remains the [A]cure
[G]-[F#]-[E]-[D#]-[D]-[E]
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[E]more
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[E]more
[A]When I was young
I never [Dm]needed any[A]one.....[Em]
And making [F#]love was [F#7]just for [Bm]fun.....[Dm]
Those days are [A]gone
[A]All by my[C#m]self
Don't wanna be[Em]
All [F#]by [F#7]my[Bm]self
Any[Dm]more!!!.....[C#]
[Fm]...By my[G#m]self[A#]-[A#7]-[D#m]-[F#m]-[C#]
[C#]All by my[Fm]self
Don't wanna [G#m]live[A#]-[A#7]
[D#m]Don't wanna live
By my[F#m]self, by myself
An[C#]ymore

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com