highlight chords
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]W hen I [C#m]want [B]you in my arms
[E]W hen I [C#m]want [A]you [B]and all your charms
[E]W henever I [C#m]want [A]you, [B]all I have to do is
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]W hen I [C#m]feel [A]blue in [B]the night
[E]A nd I [C#m]nee [A]d yo [B]u to h old me tight
[E]W henever I [C#m]want [A]you, [B]all I have to do is
[E]D [A]rea-ea [E]-ea-e [C#m7]a-ea m
[C#m]I can make you [B]mine, taste your lips of wine
[A]Any time [E]night or day
[C#m]Only trouble [B]is, gee whiz
I'm [A]dreamin' my [B]life [A]a [Ab]wa y
[Bb]I [E]need you [C#m]so [A]tha t I [B]could die
[E]I love [C#m]you [A]so and [B]that is why
[E]W henever [C#m]I want [A]you, [B]all I have to do is
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]D [A]rea-ea [E]-ea [C#m7]-ea-e am
I [C#m]can make you [B]mi ne, taste your lips of wine
[A]Any time night [E]or day
[C#m]Onl y [B]trouble is, gee whiz
I'm [A]dreamin' my [B]life [A]a [Ab]wa y
[Gb]I [E]need you [C#m]so [A]that [B]I could die
[E]I love [C#m]you [A]so and [B]that is why
[E]W henever [C#m]I [A]want y ou, [B]all I have to do isB
[E]Drea [C#m]-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All I Have To Do Is Dream

Andy Gibb
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]W hen I [C#m]want [B]you in my arms
[E]W hen I [C#m]want [A]you [B]and all your charms
[E]W henever I [C#m]want [A]you, [B]all I have to do is
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]W hen I [C#m]feel [A]blue in [B]the night
[E]A nd I [C#m]nee [A]d yo [B]u to h old me tight
[E]W henever I [C#m]want [A]you, [B]all I have to do is
[E]D [A]rea-ea [E]-ea-e [C#m7]a-ea m
[C#m]I can make you [B]mine, taste your lips of wine
[A]Any time [E]night or day
[C#m]Only trouble [B]is, gee whiz
I'm [A]dreamin' my [B]life [A]a [Ab]wa y
[Bb]I [E]need you [C#m]so [A]tha t I [B]could die
[E]I love [C#m]you [A]so and [B]that is why
[E]W henever [C#m]I want [A]you, [B]all I have to do is
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]D [A]rea-ea [E]-ea [C#m7]-ea-e am
I [C#m]can make you [B]mi ne, taste your lips of wine
[A]Any time night [E]or day
[C#m]Onl y [B]trouble is, gee whiz
I'm [A]dreamin' my [B]life [A]a [Ab]wa y
[Gb]I [E]need you [C#m]so [A]that [B]I could die
[E]I love [C#m]you [A]so and [B]that is why
[E]W henever [C#m]I [A]want y ou, [B]all I have to do isB
[E]Drea [C#m]-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream
[E]D [C#m]rea-ea-ea-ea [A]-eam, [B]dream, dream, dream

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com