highlight chords
Intro: C
.
[C]One, two, ready, go
[C]Grow some [F]big feet, [C]holes in [F] [G]history
Is [Am]where you’ll [G]find me, is [Am]where you’ll [G]find
All is [C]love, is love, [F]is love, [C]is [G]love
.
[C] [F]L.O.V.E, [C]it’s a [F] [G]mystery
[Am]Where you’ll [G]find me, [Am]where you’ll [G]find
All is love, [C]is love, [F]is love, [C]is [G]love
.
[C]....Hey, ooh
[C]....Hey, ooh
[C]....Hey, ooh
[F] [G] [F] [G]....Hey, ooh
.
[Am]Ooh [G]ooh [Am]ooh [G]ooh
All is [C]love
.
[C]- [F]- [C]- [F]- [G]- [Am]- [G]- [Am]- [G]- [F]-
.
[C]One, two, ready, go
[C] [F]L.O.V.E, [C]it’s a [F] [G]mystery
[Am]Where you’ll [G]find me, [Am]where you’ll [G]find
.
All is love, [C]is love, [F]is love, [C]is [G]love
[Am]Ooh [G]ooh [Am]ooh [G]ooh
All is love, [C]is love, [F]is love, [C]is [G] [C]love
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All Is Love

Karen O
Intro: C
.
[C]One, two, ready, go
[C]Grow some [F]big feet, [C]holes in [F] [G]history
Is [Am]where you’ll [G]find me, is [Am]where you’ll [G]find
All is [C]love, is love, [F]is love, [C]is [G]love
.
[C] [F]L.O.V.E, [C]it’s a [F] [G]mystery
[Am]Where you’ll [G]find me, [Am]where you’ll [G]find
All is love, [C]is love, [F]is love, [C]is [G]love
.
[C]....Hey, ooh
[C]....Hey, ooh
[C]....Hey, ooh
[F] [G] [F] [G]....Hey, ooh
.
[Am]Ooh [G]ooh [Am]ooh [G]ooh
All is [C]love
.
[C]- [F]- [C]- [F]- [G]- [Am]- [G]- [Am]- [G]- [F]-
.
[C]One, two, ready, go
[C] [F]L.O.V.E, [C]it’s a [F] [G]mystery
[Am]Where you’ll [G]find me, [Am]where you’ll [G]find
.
All is love, [C]is love, [F]is love, [C]is [G]love
[Am]Ooh [G]ooh [Am]ooh [G]ooh
All is love, [C]is love, [F]is love, [C]is [G] [C]love

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com