highlight chords
Close your [Dm]eyes and [G7]I'll kiss you
[C]to morrow [Am]I'll miss you,
[F]re member I'll [Dm]a lways [Bb]be [G]true.
And then [Dm]while [G]I'm away I'll [C]write home [Am]every day,
and I'll [F]send all my [G7]loving [C]to you.
{C:Chorus}
{soc}
All my [Am]loving [C]- I will send to [C]you
all my [Am]loving, [C]Darling I'll [C]be true.
{eoc}
I'll pretend that I'm kissing
the lips I am missing
and hope that my dreams will come true.
And then while I'm away I'll write home every day,
and I'll send all my loving to you.
{C:Chorus}
Close your eyes and I'll kiss you,
tomorrow I'll miss you,
remember I'll always be true
And then while I'm away I'll write home every day,
and I'll send all my loving to you.
{C:Chorus}
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

All My Loving

Across The Universe OST
Close your [Dm]eyes and [G7]I'll kiss you
[C]to morrow [Am]I'll miss you,
[F]re member I'll [Dm]a lways [Bb]be [G]true.
And then [Dm]while [G]I'm away I'll [C]write home [Am]every day,
and I'll [F]send all my [G7]loving [C]to you.
{C:Chorus}
{soc}
All my [Am]loving [C]- I will send to [C]you
all my [Am]loving, [C]Darling I'll [C]be true.
{eoc}
I'll pretend that I'm kissing
the lips I am missing
and hope that my dreams will come true.
And then while I'm away I'll write home every day,
and I'll send all my loving to you.
{C:Chorus}
Close your eyes and I'll kiss you,
tomorrow I'll miss you,
remember I'll always be true
And then while I'm away I'll write home every day,
and I'll send all my loving to you.
{C:Chorus}

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com