1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Alleluia! Hát lên người ơi (File Cassette 1970)

Lm. Thành Tâm - Lm. Trần Sỹ Tín
Nguồn: thanhcavietnam.net