1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Alleluia

Nguyễn Văn Hiển - Anphonse Nguyen

Nguồn: thanhcavietnam.net