highlight chords
[D] Maybe I didn't [A] love you 
[Bm] Quite as [D] often as I [G] could have [A]
[D] And maybe I didn't [A] treat you 
[Bm] Quite as [D] good as I should [Em7] have 
[G] If I made you feel [D] second best 
[G] Girl I'm so [D] sorry I was [Em] blind 
[A] You were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind [A]
[D] Maybe I didn't [A] hold you 
[Bm] All those [D] lonely [G] lonely times [A]
[D] And I guess I never [A] told you 
[Bm] I'm so [D] happy that you're [Em7] mine 
[G] Little things I should have [D] said and done 
[G] I just [D] never took the [Em] time 
[A] But you were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind [A] 
[D] Tell [Bm] me
[G] tell me that your [D] sweet love hasn't [Em] died [A7]
[D] Give [Bm] me
[D] Give me [G] one more chance 
To keep you satis-[Em] fied [A] I’ll keep you satis-[D] fied 
[G] Little things I should have [D] said and done 
[G] I just [D] never took the [Em] time 
[A] You were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind [A]
You were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Always on my mind

Johnny Christopher , Mark James , Wayne Carson
[D] Maybe I didn't [A] love you 
[Bm] Quite as [D] often as I [G] could have [A]
[D] And maybe I didn't [A] treat you 
[Bm] Quite as [D] good as I should [Em7] have 
[G] If I made you feel [D] second best 
[G] Girl I'm so [D] sorry I was [Em] blind 
[A] You were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind [A]
[D] Maybe I didn't [A] hold you 
[Bm] All those [D] lonely [G] lonely times [A]
[D] And I guess I never [A] told you 
[Bm] I'm so [D] happy that you're [Em7] mine 
[G] Little things I should have [D] said and done 
[G] I just [D] never took the [Em] time 
[A] But you were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind [A] 
[D] Tell [Bm] me
[G] tell me that your [D] sweet love hasn't [Em] died [A7]
[D] Give [Bm] me
[D] Give me [G] one more chance 
To keep you satis-[Em] fied [A] I’ll keep you satis-[D] fied 
[G] Little things I should have [D] said and done 
[G] I just [D] never took the [Em] time 
[A] You were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind [A]
You were [Bm] always [A7] on my [D] mind
[G] You were [A7] always on my [D] mind

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com