1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Âm thầm mưa

Cuộn trang

Em [G] về gọi nắng sau [Em] hè Lâu rồi nắng [Am] cũng chẳng về với [D7] em Con [Am] chim làm tổ vườn bên Cũng bay mất [D7] dạng từ đêm bão [G] lùa Lệ [C] người nhỏ lạnh sông [Em] mưa, em ngồi đợi [Am] nắng đong đưa sợi [A] buồn Nhưng [D7] sao nắng vẫn biệt [Em] tăm Em tôi hong [D7] tóc âm thầm mưa [G] bay Quê [Bm] hương sao mãi đọa [Em] đày Trùng trùng thăm [Am] thẳm phương mây u [Bm] hoài Cuối [Em] vườn còn sót nụ [A] mai Cánh hoa hay [C] cánh sầu dài trong [Bm] em Ngồi [D7] đây hồn những hắt [G] hiu Trong chiều tịch [Em] mịch trong chiều cô [D7] liêu Em [G] về gọi nắng bao [Em] mùa Lâu rồi nắng [Bm] cũng chẳng lùa vào song Một [G] giòng sông nhớ mênh [D] mông Mi em ngấn [D7] lệ một đời thương [G] thân Chiều [G] mưa âm thầm [D7] mưa Hồn [Bm] em âm thầm [Em] mưa Chút [G] gì còn lại trong em Chút [Am] gì còn lại trong [Bm] tôi Chút [Em] hồn luân [D7] lạc sầu phơi cuối [G] đời

Video hướng dẫn