highlight chords
Amazing [D]Grace, how [G]sweet [D]the sound,
That saved a wretch like [A7]me.
I once [D]was lost, but [G]now im [D]found,
Was blind, but [A7]now [D]I see.
Twas [D]grace that thought my [G]heart [D]to fear,
and grace my fears [A7]released. [D]How precious
did [G]that grace [D]appear, the [A7]hour I [D]first believed.
[D]When we've been there ten [G]thousand [D]years,
[D]Bright shining as the [A7]sun,
[D]we've no less days to [G]sing [D]god's praise
[D]Than when did [A7]when we [D]first begun.
[D]Amazing [G]Grace, how [D]sweet the sound,
That saved a wretch like [A7]me.
I once [D]was lost, [G]but now [D]im found,
Was blind, but [A7]now [D]I see.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Amazing Grace

Alabama
Amazing [D]Grace, how [G]sweet [D]the sound,
That saved a wretch like [A7]me.
I once [D]was lost, but [G]now im [D]found,
Was blind, but [A7]now [D]I see.
Twas [D]grace that thought my [G]heart [D]to fear,
and grace my fears [A7]released. [D]How precious
did [G]that grace [D]appear, the [A7]hour I [D]first believed.
[D]When we've been there ten [G]thousand [D]years,
[D]Bright shining as the [A7]sun,
[D]we've no less days to [G]sing [D]god's praise
[D]Than when did [A7]when we [D]first begun.
[D]Amazing [G]Grace, how [D]sweet the sound,
That saved a wretch like [A7]me.
I once [D]was lost, [G]but now [D]im found,
Was blind, but [A7]now [D]I see.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com