1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

An bình trong Chúa

Vương Huyền - Cao Quỳnh Thu
Nguồn: thanhcavietnam.net