1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Án tử hình

Cuộn trang

1. Ngày [A] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [A] ơi Đời con giờ [C#m] mang bản án giết [A] người Nhớ xưa đua [F#m] đòi thích chơi [A] bời bắn nhau, cướp [D] giật, hút thuốc [E7] phiện Bây giờ nằm [A] ca để [E7] mẹ buồn ơi quê nhà. 2. Trại [A] giam có [D] cum siết chặt đời [A] trai Tuổi xuân giờ [C#m] chôn trong chốn lao [A] tù Đứa con thơ [F#m] dại mới ra [A] đời Biết em đau [D] chẳng nói nên [E7] lời Lỗi là tại [A] anh, anh [E7] đành chấp nhận vợ [A] ơi. ĐK: Tòa [A] tuyên án tử hình [C#m] tôi Vợ với con [Bm] ơi anh phải đi [D] rồi Mẹ cha [E7] già con xin lậy mà [A] đi Nghẹn ngào lệ nhòa nói chẳng lên [E7] câu Tìm [C#m] đâu một lối đi [A] về Quê nhà ngày [E7] xưa mẹ ru [A] con. 3. Chiều [A] nay, bước [D] ra pháp trường còng [A] tay Mẹ ơi người [C#m] ta sắp bắn con [A] rồi Tiếng súng vang [F#m] trời máu tuôn [A] rơi Xác con chôn [D] vùi dưới nấm [E7] mồ Không một người [A] thân cũng [E7] chẳng nhang đèn mẹ [A] ơi.

Video hướng dẫn