highlight chords
1. Ngày [A] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [A] ơi 
Đời con giờ [C#m] mang bản án giết [A] người 
Nhớ xưa đua [F#m] đòi thích chơi [A] bời 
bắn nhau, cướp [D] giật, hút thuốc [E7] phiện 
Bây giờ nằm [A] ca để [E7] mẹ buồn ơi quê nhà.
2. Trại [A] giam có [D] cum siết chặt đời [A] trai 
Tuổi xuân giờ [C#m] chôn trong chốn lao [A] tù 
Đứa con thơ [F#m] dại mới ra [A] đời 
Biết em đau [D] chẳng nói nên [E7] lời 
Lỗi là tại [A] anh, anh [E7] đành chấp nhận vợ [A] ơi.
ĐK:
Tòa [A] tuyên án tử hình [C#m] tôi 
Vợ với con [Bm] ơi anh phải đi [D] rồi 
Mẹ cha [E7] già con xin lậy mà [A] đi 
Nghẹn ngào lệ nhòa nói chẳng lên [E7] câu 
Tìm [C#m] đâu một lối đi [A] về
Quê nhà ngày [E7] xưa mẹ ru [A] con.
3. Chiều [A] nay, bước [D] ra pháp trường còng [A] tay 
Mẹ ơi người [C#m] ta sắp bắn con [A] rồi 
Tiếng súng vang [F#m] trời máu tuôn [A] rơi 
Xác con chôn [D] vùi dưới nấm [E7] mồ 
Không một người [A] thân cũng [E7] chẳng nhang đèn mẹ [A] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Án tử hình

Nhạc chế
1. Ngày [A] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [A] ơi 
Đời con giờ [C#m] mang bản án giết [A] người 
Nhớ xưa đua [F#m] đòi thích chơi [A] bời 
bắn nhau, cướp [D] giật, hút thuốc [E7] phiện 
Bây giờ nằm [A] ca để [E7] mẹ buồn ơi quê nhà.
2. Trại [A] giam có [D] cum siết chặt đời [A] trai 
Tuổi xuân giờ [C#m] chôn trong chốn lao [A] tù 
Đứa con thơ [F#m] dại mới ra [A] đời 
Biết em đau [D] chẳng nói nên [E7] lời 
Lỗi là tại [A] anh, anh [E7] đành chấp nhận vợ [A] ơi.
ĐK:
Tòa [A] tuyên án tử hình [C#m] tôi 
Vợ với con [Bm] ơi anh phải đi [D] rồi 
Mẹ cha [E7] già con xin lậy mà [A] đi 
Nghẹn ngào lệ nhòa nói chẳng lên [E7] câu 
Tìm [C#m] đâu một lối đi [A] về
Quê nhà ngày [E7] xưa mẹ ru [A] con.
3. Chiều [A] nay, bước [D] ra pháp trường còng [A] tay 
Mẹ ơi người [C#m] ta sắp bắn con [A] rồi 
Tiếng súng vang [F#m] trời máu tuôn [A] rơi 
Xác con chôn [D] vùi dưới nấm [E7] mồ 
Không một người [A] thân cũng [E7] chẳng nhang đèn mẹ [A] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com