highlight chords
			I am [Eb] telling you, [F] I"m not [Dm7] go- [Gm7] ing
You"re the [Eb] best man I"ll [Bb] ever [Cm7] know
There"s no [Eb] way I can ever [F] go
[Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way
I"m [Dm7] living without you, [Gm7] I"m not [Eb] living without [Bb] you
[Cm7] I don"t [Gb] want to be free. I"m [Bb] stay- [C9] ing, I"m [Bb] stay- [C9] ing
And [Eb] you, and you, you"re gonna love [Bb] me
[Eb] Ooh, you"re gonna love [Bb] me [Eb][Gb]

I am [Eb] telling you, [F] I"m not [Dm7] go- [Gm7] ing
[Gm7] Even though the rough times [Ebmaj7] are showing
[Cm7] There"s just [Eb] no way, there"s [F] no way
We"re [Gb] part of the same place [Gb6]
We"re [Gbmaj7] part of the same [Gb6] time
We [Bb] both share the same blood [Bb6]
We [Bbmaj7] both have the same mind [Bb6]

And [Gm7] time and time we have [Gm7] so much to [Bb] share
No, [C9]no, no, no, no, no way
[Cm7] I"m not waking up to- [Bb] morrow morning
And [Eb] findin" that there"s nobody there [F]
[Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way

I"m [Dm7] living without [Gm7] you, I"m not [Eb] living without you
[Cm7] You see, there"s just [Eb] no way, there"s no way

[Eb9] Tear down the mountains, yell, scream and shout
You can [Gm7] say what you want I"m not walking out
[Eb9] Stop all the rivers push, [Cm7] strike, and kill
I"m [Eb] not gonna leave [Cm] you there"s [Ebmaj7] no way I [Eb] will.

I am [Eb] telling you, [F] I"m not [Dm7] go- [Gm7] ing
You"re the [Eb] best man I"ll [Bb] ever [Cm7] know
There"s no [Eb]way I can ever [F] go
[Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way
I"m [Dm7] living without you, [Gm7] I"m not [Eb] living without [Bb] you
[Cm7] I don"t [Gb] want to be free. I"m [Bb] stay- [C9] ing, I"m [Bb] stay- [C9] ing
And [Eb] you, and you, you"re gonna love [Bb] me
[Eb] Ooh, you"re gonna love [Bb] me [Eb][Gb]

[Eb] Oh, [Gb6] hey, you"re gonna love [Bb7] meYes, ah, [Eb] ooh, ooh, love me
[Gb] Ooh, ooh, ooh, love me [Bb]
[Bb] Love me [Bb] Love me[Bb7] Love me
[Eb] Love me [Bb] You"re gonna love [Eb] me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

And I Am Telling You I"m Not Going

Henry Krieger
			I am [Eb] telling you, [F] I"m not [Dm7] go- [Gm7] ing
You"re the [Eb] best man I"ll [Bb] ever [Cm7] know
There"s no [Eb] way I can ever [F] go
[Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way
I"m [Dm7] living without you, [Gm7] I"m not [Eb] living without [Bb] you
[Cm7] I don"t [Gb] want to be free. I"m [Bb] stay- [C9] ing, I"m [Bb] stay- [C9] ing
And [Eb] you, and you, you"re gonna love [Bb] me
[Eb] Ooh, you"re gonna love [Bb] me [Eb][Gb]

I am [Eb] telling you, [F] I"m not [Dm7] go- [Gm7] ing
[Gm7] Even though the rough times [Ebmaj7] are showing
[Cm7] There"s just [Eb] no way, there"s [F] no way
We"re [Gb] part of the same place [Gb6]
We"re [Gbmaj7] part of the same [Gb6] time
We [Bb] both share the same blood [Bb6]
We [Bbmaj7] both have the same mind [Bb6]

And [Gm7] time and time we have [Gm7] so much to [Bb] share
No, [C9]no, no, no, no, no way
[Cm7] I"m not waking up to- [Bb] morrow morning
And [Eb] findin" that there"s nobody there [F]
[Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way

I"m [Dm7] living without [Gm7] you, I"m not [Eb] living without you
[Cm7] You see, there"s just [Eb] no way, there"s no way

[Eb9] Tear down the mountains, yell, scream and shout
You can [Gm7] say what you want I"m not walking out
[Eb9] Stop all the rivers push, [Cm7] strike, and kill
I"m [Eb] not gonna leave [Cm] you there"s [Ebmaj7] no way I [Eb] will.

I am [Eb] telling you, [F] I"m not [Dm7] go- [Gm7] ing
You"re the [Eb] best man I"ll [Bb] ever [Cm7] know
There"s no [Eb]way I can ever [F] go
[Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way
[Ebmaj7]no, [Eb6] no, no, [Eb] no way
I"m [Dm7] living without you, [Gm7] I"m not [Eb] living without [Bb] you
[Cm7] I don"t [Gb] want to be free. I"m [Bb] stay- [C9] ing, I"m [Bb] stay- [C9] ing
And [Eb] you, and you, you"re gonna love [Bb] me
[Eb] Ooh, you"re gonna love [Bb] me [Eb][Gb]

[Eb] Oh, [Gb6] hey, you"re gonna love [Bb7] meYes, ah, [Eb] ooh, ooh, love me
[Gb] Ooh, ooh, ooh, love me [Bb]
[Bb] Love me [Bb] Love me[Bb7] Love me
[Eb] Love me [Bb] You"re gonna love [Eb] me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com