highlight chords
I [Em]give [Bm]her all my love
That's [Em]all I [Bm]do
And [Em]if [Bm]you saw my love
You'd [G]love her [A]too
I [D]love her
She [Em]gives [Bm]me everything
And [Em]tenderly [Bm]
The [Em]kiss my [Bm]lover brings
She [G]brings to [A]me
And I love [D]her
A [Bm]love [D]like [Bm]ours, [A]could never die
As [Bm]long [A]as I have you [A]near [D]- me
Bright [Em]are [Bm]the stars that shine
Dark [Em]is [Bm]the sky
I [Em]know [Bm]this love of mine
Will [G]never [A]die
And I [D]love her.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

And I Love Her

Barry Manilow
I [Em]give [Bm]her all my love
That's [Em]all I [Bm]do
And [Em]if [Bm]you saw my love
You'd [G]love her [A]too
I [D]love her
She [Em]gives [Bm]me everything
And [Em]tenderly [Bm]
The [Em]kiss my [Bm]lover brings
She [G]brings to [A]me
And I love [D]her
A [Bm]love [D]like [Bm]ours, [A]could never die
As [Bm]long [A]as I have you [A]near [D]- me
Bright [Em]are [Bm]the stars that shine
Dark [Em]is [Bm]the sky
I [Em]know [Bm]this love of mine
Will [G]never [A]die
And I [D]love her.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com