highlight chords
[A]yo u tell me that you've got everything you want
[E]An d your bird can sing
[C]Bu t you don't get [D]me, yo u don't get me
[A]Y ou say you've seen seven [E]w onders and your bird is [C]gr een
but you don't get [D]m e, you don't [A]get me
[F]W hen your prized possesions [B]sta rt wear you down
[G7]Loo k in my direction [C]i' ll be round, i'll [G7]be ro und
[F]w hen your bird is broken will it [B]b ring you down
[G7]Y ou may be awoken [C]i'll be round, i'll be [G7]ro und
[A]Yo u tell me that you heard every sound there is
[E]an d your bird can [C]s wing but you cant [D]here m e, you cant [A]here me.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

And Your Bird Can Sing

The Beatles
[A]yo u tell me that you've got everything you want
[E]An d your bird can sing
[C]Bu t you don't get [D]me, yo u don't get me
[A]Y ou say you've seen seven [E]w onders and your bird is [C]gr een
but you don't get [D]m e, you don't [A]get me
[F]W hen your prized possesions [B]sta rt wear you down
[G7]Loo k in my direction [C]i' ll be round, i'll [G7]be ro und
[F]w hen your bird is broken will it [B]b ring you down
[G7]Y ou may be awoken [C]i'll be round, i'll be [G7]ro und
[A]Yo u tell me that you heard every sound there is
[E]an d your bird can [C]s wing but you cant [D]here m e, you cant [A]here me.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com