highlight chords
angels in the alleyway
Intro :
[C#m] [B] [A] [Ab]
[C#m]Dancing in the alleyway
[B]waiting for someone to say
[A]come and dance [Ab]with me
[C#m]rains a little everyday
[B]keeps a smile on my face
[A]but i hurt [Ab]inside
chorus:
[C#m]i've [A]go [[E]b]ne crazy
[C#m]please [A]for [[E]b]give me
i've [C#m]gone [A]crazy, [E]i'm [B]so sorry
[C#m] [B] [A] [Ab]
[C#m]pour my heart into the dust
[B]step aside and watch it rust
you [A]don't need to bury me
i've [Ab]buried myself
chorus
[C#m]i've [A]go [[E]b]ne crazy
[C#m]please [A]for [[E]b]give me
[C#m]i've gone [A]crazy, [E]i'm [B]so sorry
[C#m]then a voice above the rest
[B]calls my name so gracefully
and [A]as i heard it says,
a [Ab]hole was filled in me
[C#m]angels [A]in [E]the [B]alley way
lift [C#m]me [A] [E]up [B]and said
[C#m]"follow [A]me my son, [E]i'll show you [B]the way"
[C#m] [B] [A] [Ab]
[C#m]angels [A]in [E]the [B]alley way
[C#m]angels [A]in [E]the [B]alley way
[C#m]they [A]always listening, [E]the angels in [B]the alleyway
outro : [C#m] [B] [A]. [Ab]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Angels In The Alleyway

David Archuleta
angels in the alleyway
Intro :
[C#m] [B] [A] [Ab]
[C#m]Dancing in the alleyway
[B]waiting for someone to say
[A]come and dance [Ab]with me
[C#m]rains a little everyday
[B]keeps a smile on my face
[A]but i hurt [Ab]inside
chorus:
[C#m]i've [A]go [[E]b]ne crazy
[C#m]please [A]for [[E]b]give me
i've [C#m]gone [A]crazy, [E]i'm [B]so sorry
[C#m] [B] [A] [Ab]
[C#m]pour my heart into the dust
[B]step aside and watch it rust
you [A]don't need to bury me
i've [Ab]buried myself
chorus
[C#m]i've [A]go [[E]b]ne crazy
[C#m]please [A]for [[E]b]give me
[C#m]i've gone [A]crazy, [E]i'm [B]so sorry
[C#m]then a voice above the rest
[B]calls my name so gracefully
and [A]as i heard it says,
a [Ab]hole was filled in me
[C#m]angels [A]in [E]the [B]alley way
lift [C#m]me [A] [E]up [B]and said
[C#m]"follow [A]me my son, [E]i'll show you [B]the way"
[C#m] [B] [A] [Ab]
[C#m]angels [A]in [E]the [B]alley way
[C#m]angels [A]in [E]the [B]alley way
[C#m]they [A]always listening, [E]the angels in [B]the alleyway
outro : [C#m] [B] [A]. [Ab]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com