1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh Ba Hưng

Cuộn trang

Có anh Ba [Am] Hưng Vốn thiệt nông dân Đi lính hơn năm [Dm] trường Vừa mới được huân [Am] chương Thằng Sáu thấy anh nó mừng Thiệt thằng nhỏ xíu mà [Dm] khôn Nó khen nó khen anh hoài Nó nói rằng anh có [Am] tài Nó nói mới một năm nay Mà anh đã [C] bắn Giết Tây hơn trăm [Am] thằng Diệt trừ quân Pháp sài [Dm] lang Diệt trừ Đế quốc sài lang Nó vô nó [C] bắn, phá tan xóm [Am] mình Láng giềng hỏi thăm sự [Dm] tình Tôi [E7] nói có anh Ba [Am] Hưng

Video hướng dẫn