1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh biến mất thôi

Cuộn trang

[C] Nếu yêu em là [Am] xa em, [G] anh cũng đành biến [C] mất thôi Anh biến mất [F] thôi để trả lại [C] em cuộc sống tự do [Am] Để trả lại [Dm] em niềm vui [G] đợi chờ giấc mộng còn [C] xanh mơ Trả lại [Em] em cuộc sống yên [Bm] vui với tiếng [Em] cười vời vợi Trả lại [Am] em mộng ước nơi [G] xa đường tương lai rộng phơi [Em] phới Bước [E7]thong dong đường [Am] em, [Em] ấm êm một số [Bm] phận Anh [Am] thật lòng cầu chúc [Em] cho em [C] Nếu yêu em là [Am] xa em, [G] anh cũng đành biến [C] mất thôi Anh biến mất [F] thôi để trả lại [C] em cuộc sống thảnh thơi [Am] Đế trả lại [Dm] em ngày tháng tuyệt [G] vời, đôi mắt người [C] xinh tươi [C] Nếu yêu em là [Am] xa em, [G] anh cũng đành biến [C] mất thôi Anh biến mất [F] thôi để trả lại [C] em cuộc sống tự do [Am] Để trả lại [Dm] em niềm vui [G] đợi chờ giấc mộng còn [C] xanh mơ Trả lại [Em] em lời nói [Bm] đơn sơ với tấm [Em] lòng rộng mở Trả lại em vọng ngóng [G] xa xôi một tương lai đầy [Em] ánh sáng Bước [E7] đi trên đường [Am] hoa, ấm [Em] vui hạnh phúc [Bm] thật Anh một [Am] lòng cầu chúc cho [Em] em [C] Nếu yêu em là [Am] xa em, [G] anh cũng đành biến [C] mất thôi Anh biến mất [F] thôi để trả lại [C] em cuộc sống thảnh thơi [Am] Đế trả lại [Dm] em ngày tháng tuyệt [G] vời, đôi mắt người [C] xinh tươi

Video hướng dẫn