1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh biết em đi chẳng trở về

Cuộn trang

1. Anh [D] biết em [A7] đi chẳng trở [D] về Dặm [D] ngàn liễu [A7] khuất với sương [D] che Em [G] đừng quay [D] lại nhìn anh [G] nữa [D] biết em [A7] đi chẳng trở [D] về. Không phải vì [F#m] anh [Bm] chẳng tại [Em] em Hoa thu tàn [Bm] tạ rụng bên [A] thềm Ân tình sớm [D] nở chiều phai [G] úa Không phải vì [Em] anh chẳng tại [A7] em. Bên [D] gốc thông [A7] xưa mình lỡ [D] ghi Tình [D] ta âu [A7] yếm lúc đam [D] mê Thôi [G] đành xóa [D] lời thề trăng [G] nước Bên [D] gốc thông [A7] xưa mình lỡ [D] ghi. 2. Em [D] nhớ nhung [A7] chi giọt hương [D] huyền Đàn [D] xưa đã [A] lỗi khúc tơ [D] duyên Tơ [G] trời không [D] đượm tình âu [G] yếm Em [D] nhớ nhung [A7] chi giọt hương [D] huyền. Bể cạn sao [F#m] mờ [Bm] núi cũng [Em] tan Tình kia sao [Bm] giữ được muôn [A] vàn Em đừng nên [D] giận tình phai [G] úa Bể cạn sao [Em] mờ núi cũng [A7] tan. [D] Anh biết em [A7] đi chẳng trở [D] về Dặm [D] ngàn liễu [A7] khuất với sương [D] che Em [G] đừng quay [D] lại nhìn anh [G] nữa [D] Anh biết em [A7] đi chẳng trở [D] về.

Video hướng dẫn