highlight chords
1. [Am] Dẫu có níu kéo thì người cũng [Dm] không về nữa 
[G] Qua cơn yêu đương còn mình tôi [C] ôm xót xa 
[A7] Đêm nay tôi đứng trong căn phòng [Dm] im tiếng cười 
Mưa hắt [G] hiu rơi đều muôn [E7] lối.
2. [Am] Dẫu biết có lúc đời mình sẽ [Dm] không còn nhau 
[G] Vẫn muốn níu kéo cuộc tình đã [C] tan vỡ mau 
[A7] Đốt hết trái đắng yêu thương mình [Dm] tôi với tôi 
Khi bước [E7] đi chiếc bóng bên [Am] đời.
ĐK:
Vì tôi [Am] biết tôi biết rằng người sẽ [F] tiếc 
Hư đắm ngày mình bên [Dm] nhau nhưng [G] thoáng dối dang rồi [C] sẽ phai tàn mau 
Tôi [Dm] biết cơn gió chỉ quá vô [Am] tình 
Khi đã hiểu ra được chính [G] mình xin vui những gì đang [E7] có.
Và tôi [Am] biết có những điều thật khó [F] nói 
Có những tình đời khó [Dm] đoán xin [G] trả cho nhau về [C] với con đường xưa 
Nơi [Dm] ấy mong sẽ mãi vui trong [Am] đời 
Xin hãy cố quên đi hỡi [E7] người hạnh phúc với tôi thật nữa [Am] vời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh biết

Ni Nguyễn
1. [Am] Dẫu có níu kéo thì người cũng [Dm] không về nữa 
[G] Qua cơn yêu đương còn mình tôi [C] ôm xót xa 
[A7] Đêm nay tôi đứng trong căn phòng [Dm] im tiếng cười 
Mưa hắt [G] hiu rơi đều muôn [E7] lối.
2. [Am] Dẫu biết có lúc đời mình sẽ [Dm] không còn nhau 
[G] Vẫn muốn níu kéo cuộc tình đã [C] tan vỡ mau 
[A7] Đốt hết trái đắng yêu thương mình [Dm] tôi với tôi 
Khi bước [E7] đi chiếc bóng bên [Am] đời.
ĐK:
Vì tôi [Am] biết tôi biết rằng người sẽ [F] tiếc 
Hư đắm ngày mình bên [Dm] nhau nhưng [G] thoáng dối dang rồi [C] sẽ phai tàn mau 
Tôi [Dm] biết cơn gió chỉ quá vô [Am] tình 
Khi đã hiểu ra được chính [G] mình xin vui những gì đang [E7] có.
Và tôi [Am] biết có những điều thật khó [F] nói 
Có những tình đời khó [Dm] đoán xin [G] trả cho nhau về [C] với con đường xưa 
Nơi [Dm] ấy mong sẽ mãi vui trong [Am] đời 
Xin hãy cố quên đi hỡi [E7] người hạnh phúc với tôi thật nữa [Am] vời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com