1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh cần em

Cuộn trang

 

[Gm] [Cm] [F] [Bb] A nh ngồi suy nghĩ,về chuyện tìn h đôi ta sẽ đi về đâu em ơi [Gm] [Cm] [F] [D7] Anh ngồi suy n ghĩ,về những lời đã hứa sợ rằ ng sẽ chỉ là m ơ [Gm] [Cm] [F] [Bb] Nếu là duyên số,cho dù đến hết cuộc đời muốn xa vẫ n sẽ bên nha u [Gm] [Cm] [F] [D7] Nhưng mà nếu lỡ quãng đường mà ta đ ang bước,ta đánh mất nhau thì sao? [Gm] [Cm] [F] [Bb] Anh sợ điều đó,thật sự sợ lắ m,anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh [Gm] [Cm] [D7] Để rồi một mai, khi anh đứng nhìn lại,chẳng còn em bên cạnh anh nữa [Cm] [F] [Bb] m,chỉ cần em yêu anh không cần người ta yêu anh [Gm] [Cm] [D7] [Gm]
Sẽ thật hối tiế c,khi anh đá nh mất người,vi anh nhận ra không ai thay thế được em.

Video hướng dẫn