highlight chords
[F] Ôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là ngây [Gm] thơ
Em xinh đẹp như [C] hoa dân [C7] phố khó gần lắm [F] nghen
[F] Tôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là nai [Gm] tơ
Nên đem lòng yêu [C] em vẫn [C7] không nói được lời [F] tình.
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu ruộng [Am] đồng cho [C] em yêu dòng [Gm] sông
Cho [F] em yêu luỹ tre [C] làng xanh [C7] thắm
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu loài hoa [Am] dại cho [C] em yêu người dân [Gm] quê
Cho [F] em yêu mến anh [C7] rồi theo anh [F] về.
[F] Ôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là ngây [Gm] thơ
Em xinh đẹp như [C] hoa dân [C7] phố khó gần ghê [F] ta
[F] Tôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là nai [Gm] tơ
Nên đem lòng yêu [C] em vẫn [C7] không nói được lời [F] tình.
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu đàn [Am] cò cho [C] em yêu ngọn [Gm] rau
Cho [F] em yêu bữa dưa [C] cà đầm [C7] ấm
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu mẹ cha [Am] già cho [C] em yêu đàn em [Gm] thơ
Cho [F] em yêu mến anh [C7] rồi theo anh [F] về.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh chàng nhà quê

Trần Quế Sơn
[F] Ôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là ngây [Gm] thơ
Em xinh đẹp như [C] hoa dân [C7] phố khó gần lắm [F] nghen
[F] Tôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là nai [Gm] tơ
Nên đem lòng yêu [C] em vẫn [C7] không nói được lời [F] tình.
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu ruộng [Am] đồng cho [C] em yêu dòng [Gm] sông
Cho [F] em yêu luỹ tre [C] làng xanh [C7] thắm
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu loài hoa [Am] dại cho [C] em yêu người dân [Gm] quê
Cho [F] em yêu mến anh [C7] rồi theo anh [F] về.
[F] Ôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là ngây [Gm] thơ
Em xinh đẹp như [C] hoa dân [C7] phố khó gần ghê [F] ta
[F] Tôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là nai [Gm] tơ
Nên đem lòng yêu [C] em vẫn [C7] không nói được lời [F] tình.
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu đàn [Am] cò cho [C] em yêu ngọn [Gm] rau
Cho [F] em yêu bữa dưa [C] cà đầm [C7] ấm
[Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò
Cho em yêu mẹ cha [Am] già cho [C] em yêu đàn em [Gm] thơ
Cho [F] em yêu mến anh [C7] rồi theo anh [F] về.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com