1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh chàng nhà quê

Cuộn trang

[F] Ôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là ngây [Gm] thơ Em xinh đẹp như [C] hoa dân [C7] phố khó gần lắm [F] nghen [F] Tôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là nai [Gm] tơ Nên đem lòng yêu [C] em vẫn [C7] không nói được lời [F] tình. [Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò Cho em yêu ruộng [Am] đồng cho [C] em yêu dòng [Gm] sông Cho [F] em yêu luỹ tre [C] làng xanh [C7] thắm [Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò Cho em yêu loài hoa [Am] dại cho [C] em yêu người dân [Gm] quê Cho [F] em yêu mến anh [C7] rồi theo anh [F] về. [F] Ôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là ngây [Gm] thơ Em xinh đẹp như [C] hoa dân [C7] phố khó gần ghê [F] ta [F] Tôi anh chàng nhà quê lên [Dm] phố rất là nai [Gm] tơ Nên đem lòng yêu [C] em vẫn [C7] không nói được lời [F] tình. [Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò Cho em yêu đàn [Am] cò cho [C] em yêu ngọn [Gm] rau Cho [F] em yêu bữa dưa [C] cà đầm [C7] ấm [Bb] Ơi à ơi! Anh [C] hát anh [F] hò Cho em yêu mẹ cha [Am] già cho [C] em yêu đàn em [Gm] thơ Cho [F] em yêu mến anh [C7] rồi theo anh [F] về.

Video hướng dẫn