1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh còn nợ em

Cuộn trang

1. Anh còn nợ [Am] em, công viên ghế [Em] đá Công viên ghế [Am] đá, lá đổ chiều [Em] êm. Anh còn nợ [Am] em, dòng xưa bến [G] cũ Dòng xưa bến [Em] cũ, con sông êm [Am] đềm. ĐK: Anh còn nợ [Am] em, chim về núi [E7] nhạn Trời mờ mưa [Dm] đêm, trời mờ mưa [E7] đêm. Anh còn nợ [C] em, nụ hôn vội [G] vàng Nụ hôn vội [Em] vàng, nắng chói qua [Am] rèm. 2. Anh còn nợ [Am] em, con tim bối [Em] rối Con tim bối [Am] rối, anh còn nợ [Em] em. Và còn nợ [Am] em, cuộc tình đã [G] lỡ Cuộc tình đã [Em] lỡ, anh còn nợ [Am] em.

Video hướng dẫn