1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ánh đạo vàng

Cuộn trang

1. Từ ngàn [Dm] xưa phương [C] thành Ca Tỳ La [A] Vệ Tất Đạt [Gm] Đa thái [A] tử con vua [Dm] Tịnh Phạn Thời niên thiếu sống [Bb] trong nhung lụa êm [Dm] ấm Thương chúng [A] sanh lạc loài trong kiếp luân [Dm] hồi 2. Rồi một [Gm] hôm bên thành Ca Tỳ La [A] Vệ Tất Đạt [Gm] Đa quyết [A] chí xuất gia tầm [Dm] đạo Lìa vua cha, lánh [Bb] xa cung điện nguy [Dm] nga Cắt tóc [A] xanh, khoác mình mảnh áo nâu [Dm] sòng ĐK: Rừng [Dm] núi ca [Bb] vang Muôn tia hào [A] quang chiếu sáng bóng Ngài Chim [E7] vui chào [A] đón Mười phương thành [Gm] tâm kính [A] lạy Bổn [Dm] Sư Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân [A] loài Đức từ [Gm] bi Ngài [A] gieo ánh sáng đạo [Dm] vàng Đời dương [F] thế si mê ham giận lầm [Dm] lỗi Con cúi [Gm] xin ơn [A] Ngài cứu độ chúng [Dm] sanh

Video hướng dẫn