1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh hùng Tử Đạo Việt Nam

Lm. Vũ Đình Trác
Nguồn: thanhcavietnam.net