1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh không làm được

Cuộn trang

1. [Em] Bỗng nhiên những cảm [D] xúc của em và [C] anh [Am] Không đậm sâu giống [D] như khi xưa nữa [G] rồi Khoảng [C] cách ngày một quá [D] xa mà [Bm] em nào đâu có [Em] hay Cứ kéo [C] dài rồi tiếng [Bm] yêu nhạt [Em] dần. 2. [Em] Anh vẫn chỉ là [D] anh của những ngày [C] xưa [Am] Vẫn thường hay thói [D] quen thức đêm, mỗi [G] ngày Để [C] mong được em nhắn [D] tin để [Bm] nghe được giọng nói [Em] em Sáng thức [C] dậy lòng nhớ [Bm] em vô [Em] cùng. ĐK1: Tại sao [C] em không hiểu cho [D] anh [Bm] Để anh phải hy [Em] vọng [C] Muốn nghe thấy được [D] câu là em nhớ [G] anh. Thật tâm [C] anh không thể làm [D] được [Bm] Những suy nghĩ trong [Em] đầu Nhiều khi [C] muốn quên hết và [D] ra đi chẳng bận [Em] lòng. ĐK2: [C] Nếu ai nói anh [D] khờ [Bm] Anh cũng xin chấp [Em] nhận [C] Có đau mấy thì [D] anh cũng tự đứng [G] lên. Thật tâm [C] anh không thể làm [D] được [Bm] Những điều anh suy [Em] nghĩ Nhiều khi [C] muốn quên hết và [D] ra đi chẳng bận [Em] lòng.

Video hướng dẫn