1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh không muốn ra đi (其实不想走)

Cuộn trang

[D] Em hay trách móc vu vơ, [A] anh cho em nỗi mong chờ [Bm] Và rồi chợt bước [F#m] đến khi lẻ loi [G] Yêu em như thế sao, [D] không như sóng cuộn trào [Em] Bên em hôm nay mà [G] mãi chốn nao. [D] Sao ta không hiểu cho nhau, [A] anh yêu em cũng vô bờ [Bm] Đợi chờ là bỗng [F#m] thấy như cút côi [G] Bên em anh rất vui, [D] chia tay thấy ngậm ngùi [Em] Ra đi anh lưu luyến [G] hình bóng em mà [A] thôi. ĐK: Dù bàn chân anh [D] bước mà hồn sao chẳng [F#m] rời Đời anh vui nơi [Bm] ấy sống bên em qua kiếp [F#m] người Hãy tin anh một [G] lần thế gian kia muôn [F#m] trùng Và rồi trong duyên [Em] kiếp sẽ trọn đời ta có [A] đôi. Dù bàn chân anh [D] bước mà hồn sao chẳng [F#m] rời Đời anh vui nơi [Bm] ấy sống bên em qua kiếp [F#m] người Hãy tin anh một [G] lần thế gian kia muôn [F#m] trùng Và rồi trong duyên [Em] kiếp sẽ trọn [A] đời ta có [D] đôi.

Video hướng dẫn