highlight chords

 

[C] Em hay trách móc vu vơ [G] [Am] Anh cho em nỗi mong chờ. [Am] [Em] [G] Và rồi chợt bƣớc đến khi lẻ loi. [F] Yêu em nhƣ thế sao [C] Không nhƣ sóng cuộn trào [Dm] [F] [G7] Bên em hôm nay mà mãi chốn nao. [C] Sao ta không hiểu cho nhau [G] [Am]
Anh yêu em cũng vô bờ [Am] [Em] [G] Đợi chờ là bỗng thấy nhƣ lẻ loi. [F] Bên em anh rất vui [C] Chia tay thấy ngậm ngùi. [Dm] [F] [G7] Ra đi anh lƣ u luyến hình bóng em mà thôi. [C] Dù bàn chân anh bƣớc [Em] Mà hồn sao chẳng rời [Em] [Am] Đời anh vui nơi ấy [C] [Em] Sống bên em qua kiếp ngƣ ời [C] [F] Hãy tin anh một lần, [Em] Thế gian kia muôn trùng [C] Và rồi trong duyên kiếp [Dm] [G7] Sẽ trọn đời ta có đôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh không muốn ra đi

 

[C] Em hay trách móc vu vơ [G] [Am] Anh cho em nỗi mong chờ. [Am] [Em] [G] Và rồi chợt bƣớc đến khi lẻ loi. [F] Yêu em nhƣ thế sao [C] Không nhƣ sóng cuộn trào [Dm] [F] [G7] Bên em hôm nay mà mãi chốn nao. [C] Sao ta không hiểu cho nhau [G] [Am]
Anh yêu em cũng vô bờ [Am] [Em] [G] Đợi chờ là bỗng thấy nhƣ lẻ loi. [F] Bên em anh rất vui [C] Chia tay thấy ngậm ngùi. [Dm] [F] [G7] Ra đi anh lƣ u luyến hình bóng em mà thôi. [C] Dù bàn chân anh bƣớc [Em] Mà hồn sao chẳng rời [Em] [Am] Đời anh vui nơi ấy [C] [Em] Sống bên em qua kiếp ngƣ ời [C] [F] Hãy tin anh một lần, [Em] Thế gian kia muôn trùng [C] Và rồi trong duyên kiếp [Dm] [G7] Sẽ trọn đời ta có đôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập