1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh là mặt trời (Tu es le soleil)

Cuộn trang

[G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] ma raison [C] d'être [Am] Mon unique [D7] défaite, [Am] ma plus belle [D7] victoire aussi. Etran-[Am] gère à l'amour, je vi-[D7] vais chaque jour, espé-[G] rant dé-[Em] jà Un sou-[Am] rire, une promesse, un es-[D7] poir, une caresse, qui vien-[G] drait de [Em] toi [C] Oh oh [D7] oh qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige [Bm] Oh oh [Em] oh ta présence me protège [Am] oh oh [D7] oh! [G] Là trăng sao [C] đêm thâu, [G] mặt trời nơi [C] dương gian [Am] Người tôi yêu [D7] dấu, [Am] đời tôi như [D7] đã trao cho chàng. [G] Là trăng sao [C] đêm thâu, [G] và nguồn vui [C] bao la [Am] Chàng mang chua [D7] chát, [Am] cùng lời ca [D7] hát trong hoan lạc. Còn là [Am] xa hương tình yêu dù ngày [D7] qua tôi vẫn mơ đời dành [G] cho những tươi [Em] hồng Nụ cười [Am] tươi ai gửi trao vạn lời [D7] êm như vuốt ve hoặc yêu [G] thương sẽ [Em] đem lại. [C] Oh oh oh [D7] này tình tôi đang thắm thiết mong [Bm] Oh oh [Em] oh vì tình yêu [Em] như mãi ấm êm [Am] oh oh [D7] oh! [G] Là trăng sao [C] đêm thâu, [G] mặt trời nơi [C] dương gian [Am] Quyền uy cao [D7] ngất [Am] đời tôi như [D7] đã trao cho chàng [G] Chàng như ánh [C] dương quan [G] là niềm tôi [C] ngước tới [Am] Nụ cười đưa [D7] lối, [Am] đời tôi xin [D7] sống riêng cho chàng Ngày tình [Am] si êm đềm qua, dòng đời [D7] ơi xin giúp tôi dìu đưa [G] tôi đến [Em] bên chàng Để đời [Am] tôi như loài chim để thường [D7] xuyên cho kiếp tôi để được [G] luôn sống [Em] bên chàng [C] Oh oh [D7] oh tình đầu ơi xin hãy lánh xa [Bm] Oh oh [Em] oh này tình yêu tươi thắm nắng mai [Am] oh oh [D7] oh! [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [C] Oh oh [D7] oh chagrin, larmes et contraintes [Bm] Oh oh oh [G] ne peuvent [Em] plus m'at-[Am] teindre oh oh [D7] oh! [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [C] Oh oh oh qu'il [Am] pleuve, qu'il [D7] vente, qu'il neige [Bm] Oh oh oh [G] ta présence me protège [Am] oh oh [D7] oh! [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] ma raison [C] d'être [Am] Mon unique [D7] défaite, [Am] ma plus belle [D7] victoire aussi [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] ma raison [C] d'être [Am] Mon unique [D7] défaite, [Am] ma plus belle [D7] victoire aussi,Tu es le [G] soleil ---------------------- French version by sheila [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] ma raison [C] d'être [Am] Mon unique [D7] défaite, [Am] ma plus belle [D7] victoire aussi. Etran-[Am] gère à l'amour, je vi-[D7] vais chaque jour, espé-[G] rant dé-[Em] jà Un sou-[Am] rire, une promesse, un es-[D7] poir, une caresse, qui vien-[G] drait de [Em] toi [C] Oh oh [D7] oh qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige [Bm] Oh oh [Em] oh ta présence me protège [Am] oh oh [D7] oh! [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] mon ultime [C] recours [Am] Ma réso-[D7] lution, [Am] et l'arc-en-[D7] ciel qui m'entoure Et cha-[Am] que instant qui passe me rap-[D7] proche et m'attache encore [G] plus de [Em] toi Abso-[AM] lue et sincère, ma vie [D7] est une prière qui s'é-[G] lance vers [Em] toi [C] Oh oh [D7] oh ! chagrins, larmes et contraintes [Bm] Oh oh [Em] oh ! ne peuvent plus m'atteindre [Am] oh oh [D7] oh ! [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [C] Oh oh [D7] oh chagrin, larmes et contraintes [Bm] Oh oh oh [G] ne peuvent [Em] plus m'at-[Am] teindre oh oh [D7] oh! [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] ma raison [C] d'être [Am] Mon unique [D7] défaite, [Am] ma plus belle [D7] victoire aussi [G] Tu es le [C] soleil, [G] l'astre de [C] mes nuits [Am] La provi-[D7] dence, [Am] qui fait par [D7] tie de ma vie [G] Tu es le [C] soleil, [G] ma raison [C] d'être [Am] Mon unique [D7] défaite, [Am] ma plus belle [D7] victoire aussi,Tu es le [G] soleil

Video hướng dẫn