1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ánh mắt quê hương

Cuộn trang

Em tìm về chân [Dm] đê, chút hương thầm lá [Gm] cỏ Cánh dìu bay chấm nhỏ, chỗ xa kia [Dm] gọi về Rặng trâm bầu màu [F] xanh, tàn cây giong bóng [Dm] đỏ Con kênh vài vạt [F] cỏ, như đọng vào [Dm] bát canh Như [Dm] đọng vào tiếng võng, mỗi lần ngồi đong [Bb] đưa Phía [C] chân trời xa [F] thẳm để chiều nay đôi [Dm] mắt Về cánh đồng áo [A7] bay, còn đâu chiều nghiêng [Dm] tay Thương ai mà bối [F] rối, sao [A7] nắng vàng ngưng [Dm] bay [Dm] Để chiều nay ngọn lửa [Bb] âm thầm cháy trong [C] tim Tiềng hò trên đồng [F] cạn hòa bỗng về đêm [Dm] đêm [Bb] Trao mùa Xuân đôi [A7] cánh hỏi ai còn nơi [Gm] xa Sao cánh cò đồng [F] mẹ [A7] chao nghiêng về phía [Dm] nhà

Video hướng dẫn