1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh mù Bartime (Mc10, 46-52)

Cuộn trang