1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh nhớ về thăm em

Cuộn trang

Anh nhớ về thăm [A] em, dù [D] đường xa mênh mang Anh nhớ về thăm [Bm] em, kể [E] chuyện một chuyến [A] đi Anh nhớ về thăm em, một [G] chiều thu thương [D] nhớ Nụ [Bm] hoa xinh hé [E7] nở, em cài lên vai áo Em thích chuyện biên [A] cương, và [D] đời trai muôn phương Em muốn người em [Bm] thương, dọc [E7] ngang trong gió [A] sương Anh nhớ về thăm em, dù [G] bạc đôi vai [D] áo Gặp [Bm] nhau trên gác [E7] nhỏ, cho trọn câu ước [A][Bm] Nhớ buổi lên [F#m] đường, vai [D] anh mang hành [Bm] trang Hiên ngang trong câu [A] hát giữa trời [E7] sương Anh [F#m] bảo em đừng buồn ! anh [E7] bảo em đừng buồn ! Bao nhiêu ngày hôm [Bm] nay cho ngày [E7] mai Anh nhớ đừng thăm [A] em, một [D] ngày chưa yên vui Mây nước còn chia [Bm] phôi, thì [E7] đừng mơ lứa [A] đôi Anh nhớ về thăm em, một ngày thôi chinh [D] chiến Hành [Bm] trang anh xếp [E7] lại, tương phùng tay nắm [A] tay

Video hướng dẫn