1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ánh sáng nơi cuối con đường

Cuộn trang

1. [Am] Đứng trong nơi nhà [Dm] Cha bỗng con nhớ [G] về Những ngày tháng [C] qua khi [Em] đức tin con nhạt [Am] nhòa Vì con [F] đã ham mê dương [G] trần Và sống [Em] trong những thú vui [Am] đời Bỏ mặc [Dm] bao lời Cha khuyên [E7] răn 2. [Am] Biết bao nhiêu lần [Dm] con luôn mong trở [G] về Lại càng cách [Em] xa cách xa nhà [A] Cha Giọt nước [Dm] mắt với bao tuyệt [G] vọng Đời [Em] cuốn sô con không [C] ngừng Tìm đâu [Dm] ra lối đi bước con mịt mù trong [E7] tối ĐK: Cần Chúa bây giờ [Am] đây Ngài bên cạnh [Dm] con Cần bước đi của [G] Cha dẫn lối con [C] về Cần một ánh [F] sáng ở cuối con [G] đường Để con bước [E7] đi không còn lo nghĩ Trần thế cho con điều [Am] chi khi ngước nhìn [Dm] lại Ngoài đớn đau và [G] bao toan tính thực [C] tại Về bên chân [F] Chúa yêu thương chẳng [G] phai Cuộc đời mới [Em] nay sẽ sáng tươi [Am] hoài Được Cha thương [Dm] ban sự sống tuôn [E7] tràn mãi không [Am] tàn

Video hướng dẫn