1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh sáu xị

Cuộn trang

Xóm của [Gm] tui có anh sáu xị Dáng đi hai [C] hàng trông thấy vui [Gm] vui Chiều [F] nay ảnh đến nhà [D7] tui Tay cầm chai [F] rựợu kêu tui đi mua [Gm] mồi Thấy ảnh [F] vui nên tui cũng [Gm] khoái Bước vô sau [C] nhà có món chi [Gm] không? Hồi [F] lâu tui bước ra thật [Dm] mau Trên tay cầm một ký [F] khô cá [Gm] kèo Hò [G] zô...anh sáu xị [C] ơi... Mình nhậu lai [Gm] rai chớ đừng quá chén Đùng cho bà [F] xã buồn phiền rầy [Bb] la Ta [G] ngồi...ta [Gm] ngồi...đây nhậu chút [C] thôi Rồi mai [D7] thức giấc cùng [F] nhau ra [Gm] đồng Chiều [Gm] nay hai đứa mình [C] vui Mình ngồi bên nhau kể chuyện lối [Gm] xóm Hàn [D7] uyên tâm [F] sự chuyện đời nhà [Bb] nông Tuy [G] nghèo...tuy [Gm] nghèo nhưng dạ trắng [C] trong Nhà nông chất [D7] phát quang năm lo cấy [Gm] cày Tuy [G] nghèo...tuy [Gm] nghèo nhưng rất hiền [C] lương Bà con lối [D7] xóm ai ai cũng [Gm] mừng

Video hướng dẫn