highlight chords
Cười đi [Am] em dẫu cho mình cần phải chia [Em] ly
Dù sao đi [G] nữa chúng ta vẫn là của [C] nhau
Hứa với anh sẽ tin [Dm] anh hứa đi em chờ mong [Em] anh
Mình sinh [F] ra là để cho [G] nhau.
Dù sao [Am] anh cũng sẽ quay về cùng em [Em] thôi
Làm sao anh không [G] nhớ, nhớ baby của [C] anh
Mới đây sao mình xa [Dm] nhau đó cũng chỉ là thử [Em] thách
Để mai [F] sau mình yêu nhau [G] hơn.
ĐK:
And I [C] will be back for [G] you
Em hãy [Am] chờ và hãy [Em] đợi
Dù sóng [F] tàn, dù biển [G] cạn
Thì thuyền [C] anh vẫn sẽ quay [G] về.
And you [C] will be back for [G] me
Anh vẫn [Am] chờ và sẽ [Em] đợi
Dù nước [F] chảy, dù đá [G] mòn
Anh vẫn chung [Am] tình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh sẽ quay về

Quang Huy
Cười đi [Am] em dẫu cho mình cần phải chia [Em] ly
Dù sao đi [G] nữa chúng ta vẫn là của [C] nhau
Hứa với anh sẽ tin [Dm] anh hứa đi em chờ mong [Em] anh
Mình sinh [F] ra là để cho [G] nhau.
Dù sao [Am] anh cũng sẽ quay về cùng em [Em] thôi
Làm sao anh không [G] nhớ, nhớ baby của [C] anh
Mới đây sao mình xa [Dm] nhau đó cũng chỉ là thử [Em] thách
Để mai [F] sau mình yêu nhau [G] hơn.
ĐK:
And I [C] will be back for [G] you
Em hãy [Am] chờ và hãy [Em] đợi
Dù sóng [F] tàn, dù biển [G] cạn
Thì thuyền [C] anh vẫn sẽ quay [G] về.
And you [C] will be back for [G] me
Anh vẫn [Am] chờ và sẽ [Em] đợi
Dù nước [F] chảy, dù đá [G] mòn
Anh vẫn chung [Am] tình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com