1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh sẽ quay về

Cuộn trang

Cười đi [Am] em dẫu cho mình cần phải chia [Em] ly Dù sao đi [G] nữa chúng ta vẫn là của [C] nhau Hứa với anh sẽ tin [Dm] anh hứa đi em chờ mong [Em] anh Mình sinh [F] ra là để cho [G] nhau. Dù sao [Am] anh cũng sẽ quay về cùng em [Em] thôi Làm sao anh không [G] nhớ, nhớ baby của [C] anh Mới đây sao mình xa [Dm] nhau đó cũng chỉ là thử [Em] thách Để mai [F] sau mình yêu nhau [G] hơn. ĐK: And I [C] will be back for [G] you Em hãy [Am] chờ và hãy [Em] đợi Dù sóng [F] tàn, dù biển [G] cạn Thì thuyền [C] anh vẫn sẽ quay [G] về. And you [C] will be back for [G] me Anh vẫn [Am] chờ và sẽ [Em] đợi Dù nước [F] chảy, dù đá [G] mòn Anh vẫn chung [Am] tình.

Video hướng dẫn