1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Anh Thì Không

Cuộn trang

[Am] Anh ta cho xe hơi với nữ [E] trang Cho kim [Am] cương thêm bao nhiêu áo lông anh thì [E] không! Anh ta cao sang bao nhiêu mỹ [E] kim Bao villa phi cơ đi khắp nơi anh thì [Am] không! [Am] Anh luôn khen em xinh như [E] đoá hoa Em tươi [Am] duyên mỗi khi anh ghé thăm anh thì [E] không! Anh ta luôn nâng niu âu yếm [E] em Nhưng sao em không yêu, không nhớ nhung không rung [Am] động [Dm] Thế gian, nghìn đàn ông [Am] giống nhau Trọn đời anh [E] cũng như [C] đàn ông [Am] khác Vì [Dm] đã yêu, thì dù anh [Am] thế nào Vạn lần em [E] vẫn thứ [Am] tha cho người [Am] Nhân gian luôn điêu ngoa, luôn dối [E] gian Luôn khoe [Am] khoang cao xa nhưng chiếm em anh thì [E] không! Nhân gian luôn trăng hoa không thuỷ [E] chung Nhưng luôn luôn vênh vang câu sắc son anh thì [Am] không! [Am] Trong đê mê yêu đương sao thế [E] gian Luôn ba [Am] hoa khoa trương những chiến công anh thì [E] không! Con tim em không mơ không ước [E] ao Bao cao sang kim cương hay áo lông em không [Am] màng Yêu anh chân [G] thành tiếng yêu ban [C] đầu Yêu anh ngây [E] thơ với trái tim [Am] hồng Yêu anh bây [C] giờ đến mãi sau [C] này Không ai ngăn [E] chia tình đó muôn [Am] đời

Video hướng dẫn